Sürgős kérelem. 

Kaptuk és a legnagyobb készséggel közöljük az alábbi segélykiáltást, ajánlva azt olvasóink szives figyelmébe:
Gúta, április 27.
Leirhatatlanul megrendítő szerencsétlenség érte városunkat: folyó hó 25-ikén óriási szélviharban tűzbeborult Gúta. Fél óra alatt 100 ház égett egyszerre s két óra alatt 448 lakóház összes melléképületeivel, gazdasági fölszerelésével a lángok martaléka lett. Mentésre a viharban gondolni sem lehetett, az üszköt a huszadik házra vitte a szél. A nép emberfölötti erővel küzdött a veszélyben s még is igen sok lábas jószág, száz meg száz sertés, majdnem minden baromfi, még galambok is összeégtek. 10 – 15 kivételével az összes lakóház minden benne levővel fenékig leégett, a szép és jól épített cserépzsindelyesből is alig egy-kettő maradt épen. A rohanóan futó tűz még emberáldozatot is szedett: 2 felnőtt és 7 gyermek fúlt és égett meg benne s számtalanok szenvedtek kisebb-nagyobb égési sebeket. Az égettek temetésekor igazi siralomház volt a temető, ott sírták és panaszolták el a szegény hajléktalanok övéik fejfái mellett keserű szerencsétlenségüket.
De a város is temető, kéztördelve, könyes szemekkel jár benne ember, asszony, a kétnapi oltás után ki van merülve, élelmi szereik mind elégtek és a hentesboltok, vendéglők is elpusztultak, soknak csak a rajta levő összeszakadt ruhácskája maradt meg. Leégtek a középületek is, városháza, iskolák, plébánia – azt sem tudjuk, mihez fogjunk először. A város épen maradt kisebb része ugyan keresztény szeretettel fogadja be a hajléktalanokat, megosztja még a kenyerüket is velük, – de mit segíthet a kolduson a szegény, mikor ebben az időben a föidmivesnek már mindene fogytán s a gazdagabb is az újat várja.
Ilyen kiáltó nyomorúságban engedjék meg kedves oltártestvéreim és irgalmas szivü honfitársaim, hogy önökhöz forduljak segítségért, áldozzanak az Ur Isten nevében és e szegény magyar nép érdekében ki mennyit képes, hogy legalább a pillanatnyi nyomoruságból és éhenhalástól megmentsük ezt az 5000 szerencsétlent. Minden legkisebb adományt lelkiismeretesen nyugtázni és többek tanácsa mellett fogok kiosztani. — Miseremini, miseremini saltem vos amici mei!
Palkovich Viktor.
esp,-plébános.
* —
A szerencsétlen gútaiak részére eddig adakoztak: Zichy Nándor gróf 40 forintot, Zichy Aladár gróf 10 forintot, Molnár János prelátus 10 forintot, Farkas József orsz. képviselő 5 forintot, Kubina József dr. orsz. képviselő 2 forintot, Páder Rezső orsz. képviselő 3 forintot, Zmeskál Zoltán orsz. képviselő 10 forintot, Szabó István orsz. kópviselő 2 forintot, Rakovszky István orsz. képviselő 5 forintot, Zichy János gróf orsz. képviselő 5 forintot. Összesen 97 forint, mely összeg már elküldetett Palkovich Viktor gutái (Komárommegye) esperes-plebánosnak.

29
ápr
1899

Kommentelj!